volmacht voor noodgevallen


27 augustus 2004

Vraag nummer: 8617  (oude nummer: 4579)

Een vriendin van ons die net de 65 gepasseerd is, is aan het regelen geslagen. Ze laat een testament maken en al enkele zaken voor haar uitvaart geregeld.
Nu zit ze nog met het volgende. Ze houdt er rekening mee dat ze zou kunnen dementeren of dat er anderszins dingen gebeuren waarbij ze niet meer haar eigen belangen kan behartigen. Ze is ongehuwd, geen kinderen, geen naaste verwanten, en moet het van vrienden en bekenden hebben. Zij wil nu al iemand als gevolmachtigde aanwijzen, voor het geval ze dat later niet meer kan regelen. Wij als vrienden vinden onszelf ongeschikt, omdat we zelf ook op leeftijd raken en dan is het maar de vraag of we nog leven en niet zélf hulp behoeven. Er zijn speciale akten voor, zo heeft de notaris haar al verteld. Dat is niet de vraag.
Maar haar probleem is, dat ze eigenlijk een professionele partij of een stichting of instelling als haar gevolmachtigde zou willen aanwijzen. De eventuele kosten zijn het probleem niet. Maar wel om iemand of iets te vinden die dat kan doen. Konkreet is mijn vraag: zijn er 'professionele' gevolmachtigden? Zo ja, wie en waar?

Antwoord:

Geachte heer,

Over het algemeen zijn banken en trustkantoren de instellingen die professioneel beheer voeren.

Het is de vraag of dat verstandig is. Vrienden of familie staan voor dichter bij betreffende persoon en kunnen dus eigenlijk veel beter beslissen wat er moet gebeuren. Verder is het voor de volmachtgever een vertrouwenskwestie richting te gevolmachtigde. Wellicht dat het vertrouwen jegens een bekende groter is dan jegens een grote instelling.

Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat je eerst bepaalde vrienden als gevolmachtigde(n) aanwijst en als dezen het op dat moment niet (meer) kunnen of het niet willen, dat dan in hun plaats een professionele partij het beheer gaat voeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >