verzoek nader advies m.b.t. vraag 3838


9 februari 2004

Vraag nummer: 8509  (oude nummer: 4002)

Ik kan er maar niet achter komen, wat u bedoelt met 'de beroemde 2-traps making'.
Graag wat uitleg hierover.
Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door de 2-traps making regeer je als het ware over het graf van je erfgenaam heen. Je zegt: A is erfgenaam, maar bij overlijden van A gaat het van mij geerfde vermogen niet naar de wettelijke erfgenamen van A maar naar degene die aangewezen wordt door de testateur.

A kan dus een kind zijn. Als A geen kinderen heeft en niet is gehuwd, dan gaat het geerfde vermogen naar de wettelijke erfgenamen van A en dat kan dus weer vader/moeder zijn, dus de ex. van degene die is overleden. Via de 2-trapsmaking zorg je ervoor dat dat niet gebeurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >