verval beschikking partner


14 februari 2006

Vraag nummer: 10047  (oude nummer: 7495)

Mijn ex-partner en ik leven sinds april 2005 niet meer samen in onze koopwoning, welke momenteel te koop staat.Het huis staat op ons beider naam en er is een levensverzekering op afgesloten.Wij hebben een samemlevingscontract en een testament welke beiden onveranderd zijn sinds die tijd.Het samenlevingscontract is dus niet opgezegt.Mijn vraag is: Gelden bij overlijden van mijn ex-partner nog steeds dezelfde bepalingen zoals beschreven in zowel het testament als in het samenlevingscontract of komen deze te vervallen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het samenlevingscontract staat precies omschreven wanneer het eindigt en daarmee dus het einde van eventuele andere beschikkingen die afhankelijk zijn van de samenwoning.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.