testament wilsonbekwame


5 april 2006

Vraag nummer: 10240  (oude nummer: 7817)

zie antwoord 7807.
Stel dat moeder als eerste overlijdt. Zoon is onterfd bij testament en erft dus niet van moeder.
Als zoon daarna overlijdt en er is geen testament opgemaakt omdat hij zelf geen "wil" kenbaar kon maken zijn de verre familieleden erfgenaam. Op welke wijze kan dat dan worden voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Natuurlijk via een testament van moeder. Als je een zoon onterft, neem ik aan dat je ook meteen bepaalt wie dan wel erfgenaam is!

Ten aanzien van het overlijden van zoon is gewoon de wet van toepassing als er geen testament is. Dat valt dan dus niet te voorkomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn