Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

testament voldoende?

29 mei 2013

Vraag nummer: 34722

Wij wonen samen, niet getrouwd of geregistreerd. Ieder hebben we twee kinderen uit een eerdere relatie. We hebben nu een eigen woning op ons beider naam, ook alle (spaar)rekeningen zijn zijn en/of. Hoe regelen we ons nalatenschap het beste? Is een testament voldoende? Of moeten we trouwen cq samenlevingscontract daarnaast hebben? We zouden zelf willen dat partner het huis behoud en dat het geld wordt gedeeld: helft voor partner, helft voor vier kinderen. Dus stief- en eigen kinderen gelijke delen. Wat raadt u ons aan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mijn advies kortgezegd: op naam de notaris voor een gesprek. Het zal m.n. gaan om uw testamenten, want zonder testament erven de kinderen van de ander en de ander zelf ook niet. Een samenlevingscontract kan daarnaast nodig zijn voor diverse redenen, die het bestek van deze rubriek te buiten gaan. Laat u dus goed informeren bij een notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder