taak verzorgingshuis bij overlijden zonder familie en geen verzekering


1 juni 2005

Vraag nummer: 9258  (oude nummer: 5969)

Geachte heer/mevrouw,

In ons verzorgingshuis is een mevrouw opgenomen. Mevrouw heeft geen begrafenisverzekering. Mevrouw heeft één dochter met wie ze ruzie heeft. Mevrouw heeft in haar testament bepaald dat alles wordt nagelaten aan een goed doel. Ze wil niet dat haar dochter erft. Het is ons onbekend of in het testament een executeur benoemd is.

Nu zijn onze vragen:
Wie betaalt de kosten van de crematie? Mevrouw wil dat deze van haar erfenis worden afgehaald. Kan dat zomaar?
Mevrouw heeft nog bijzondere wensen t.a.v. de crematie. Ze wil gecremeerd en vervolgens haar as laten bijzetten op een speciale plaats in België. Moet zij dat ergens laten vastleggen? En wie regelt dat dan?
Wie betaalt de kosten voor de ontruiming van het appartement?
Wie bellen wij als mevrouw is overleden? Normaal bellen we dan de familie en begrafenisverzekering. Dat gaat in beide situaties niet. Bellen we dan de notaris of een willekeurige begrafenisondernemer?
Wat nu als blijkt dat mevrouw helemaal niet voldoende vermogen heeft om al die kosten met het geld van haar nalatenschap te betalen?

Een heleboel vragen dus, die wij graag beantwoord hebben voor het een keer zover is en we niet weten wat te doen.

Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad erg veel vragen die ik helaas niet allemaal kan beantwoorden. De begrafenis komt over het algemeen voor rekening van degene die opdracht geeft, maar moet uiteindelijk gedragen worden door de erfgenamen.

De benoeming van een executeur in een testament is erg belangrijk. Eienelijk zou u een notaris in de buurt moeten vragen om daar een korte, eenvoudige maar duidelijke lezing over te geven. Ook alle wensen t.a.v. de uitvaart en de crematie/begrafenis moet duidelijk en goed op papier gezet worden. Uiteraard ook de benoeming van één of meerdere erfgenamen is curciaal. Al deze elementen kunnen allemaal in een testament worden opgenomen. Een testament moet notarieel.
Welke verplichtingen uw huis heeft is mij niet bekend

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >