Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

samenlevingcontract

17 februari 2013

Vraag nummer: 33654

mijn eerste vrouw 10 jaar geleden gestorven, sinds 9 jaat partner met samenlevingscontract.we hebben een gezamelijke en/of rek.Huis staat op mijn naam, haar antiek op haar naam. Wat gebeurt er met ons gez.geld op de bank bij haar overlijden.
Hebben haar kinderen ergens recht op?

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld moet worden wie uw erfgenamen zijn dan wel wie u wenst dat uw erfgenamen zijn en of er in het samenlevingscontract het zogenoemde verblijvensbeding is opgenomen. Op grond van dat beding komt het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende partner toe. Of het saldo op een en/of rekening gemeenschappelijk vermogen is, is niet altijd bevestigend te beantwoorden.

Daarnaast is een testament van belang om vast te stellen wie uw erfgenamen zijn en wie of wellicht sprake is van een woonrecht van uw partner bij uw overlijden. Kortom, op naar de notaris voor overleg.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder