regelingen


2 juni 2003

Vraag nummer: 7915  (oude nummer: 2720)

daar mijn moeder vlak voor haar overlijden is verhuist naar een kleine aanleun woning 2 hoog en niet meer alle spullen kon mee nemen(vader is vorig jaar over leden en er was een testament van langst leven).kunnen de mede erven aanspraak doen op die spullen die mijn moeder( de goed bij het verstand was)van de hand deed door reumte gebrek en dat zij deze niet meer nodig had(bv tuingereedsschap )en met wat voor een bericht kan ik dit getouwtrek van de baan krijgen

Antwoord:

Alles wat uw moeder voor haar overlijden heeft gedaan is natuurlijk haar eigen zaak. Bij haar overlijden resteert datgene wat zij op dat moment had alsmede de vorderingen die nog openstonden in verband met het overlijden van uw vader. Daarmee is in eerste instantie de kous af.

Als uw moeder zaken geschonken heeft voor haar overlijden, kan de situatie echter mogelijk wat moeilijker zijn. Dit geldt vooral als de kinderen door die schenkingen tekort komen op hun minimale erfdeel (legitieme portie).

03/06/03

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.