opstellen testament, kosten


17 januari 2005

Vraag nummer: 9004  (oude nummer: 5394)

Als ik zelf een testament opstel en laat ondertekenen door diegeen die geen erfgenaam is, is dit dan rechtsgeldig of moet ik dit laten bekrachtigen bij de notaris waarvoor ik dan kosten betaal?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een testament moet notarieel of zelf geschreven en vervolgens door een notaris in depot genomen. Dus in beginsel is tussenkomst door een notaris vereist.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.