Onterven kinderen


14 mei 2003

Vraag nummer: 7902  (oude nummer: 2668)

Kan ik mijn kinderen of één van mijn kinderen onterven

Antwoord:

Ja dat kan. Dat kon ook al onder het oude erfrecht, onder het nieuwe erfrecht kan dat nog 'beter'.
Indien kinderen door onterving tekort komen op hun minimale gagarandeerde erfdeel (legitieme portie), dan konden zij een aanspraak maken op hun legitieme portie. Onder het oude erfrecht werden zij daardoor mede-erfgenaam en eigenaar. Onder het nieuwe erfrecht krijgen zij slechts een vordering in geld. In een testament kan dan vervolgens bepaald worden dat deze vordering pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.