onterven broer


8 maart 2013

Vraag nummer: 33850

Kan ik dat testament zelf schriftelijk opmaken of MOET dit via een notaris?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn bijzondere uitzonderingen, maar over het algemeen is naar Nederlands recht tussenkomst van de notaris vereist voor het opstellen van een geldig document.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.