Onderhandse wilsbeschikking


28 augustus 2003

Vraag nummer: 7997  (oude nummer: 2980)

Sinds anderhalf jaar na het overlijden van haar man sta ik grotendeels in voor de zorg van mijn bejaarde buurvrouw (relationeel,administratief, financieel, organisatorisch). Tot nu toe wou ik geen volmacht maar haar twee schoonzusters gaven mij onlangs te verstaan dat zij mij vertrouwden en er geen bezwaar tegen maakten. Ze stonden er ook op dat betrokkene eigenhandig een papiertje zou opmaken waarin zij uitdrukkelijk te kennen geeft dat bij overlijden ik het recht heb op de overblijvende banktegoeden (na aftrek diverse kosten, begrafenisondernemer e.d.m.). Moet ik hiervoor een akte van bekendheid of testament laten opmaken bij de vrederechter of notaris? Zo ja, hoeveel bedraagt het honorarium hiervoor?

Dank bij voorbaat
Rik Pattyn

Antwoord:

Geachte heer,

Volmachten die bij leven zijn afgegeven vervallen door het overlijden van de volmachtgever. Wil de door u aangegeven wensen rechtsgeldig zijn, dan zal uw buurvrouw toch echt een testament moeten opstellen.

Ik raad u buurvrouw dus ook aan contact op te nemen met een notaris in uw buurt om één en ander te laten verzorgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >