kosten notaris zonder dat het testament is getekend


19 december 2004

Vraag nummer: 8894  (oude nummer: 5205)

Wat zijn de regels m.b.t. de kosten van een testament wanneer de betrokkene overlijdt aleer de mogelijkheid heeft bestaan om het testament te ondertekenen. De notaris heeft nog niet de gelegenheid gehad met de betrokkene te confereren, alle onderhandelingen zijn gedaan door een derde. Is het niet zo dat dit een "mute" situatie betreft?
Een vergelijkbare situaie in de Ver. Staten heeft de idicatie "mute".

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, dat hangt af van de opvatting en de subtiliteit van de notaris. Het testament is niet getekend, dus niet van kracht, maar er zijn wel kosten gemaakt. Nogmaals, de notaris bepaalt omtrent de kosten. Uiteraard komen die, voorzover van toepassing, voor rekening van de erfgenamen.

Mute ken ik niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.