Kan ik een testament maken ten behoeve van mijn partner én mijn familie?


15 november 2017

Vraag nummer: 52747

Beste,

ik en mijn partner willen graag in ons testament laten opnemen dat bij het overlijden van de eerste partner wordt vastgesteld wat het vermogen op dat moment is en hoe dit verdeeld was tussen ons. Vervolgens nemen we graag op dat deze verhouding (mede)bepalend is hoe de erfenis verdeeld wordt tussen beide families bij het overlijden van de langstlevende partner.
Onze huidige notaris geeft aan dat dit niet kan omdat we bij het opstellen van de testamenten de verhouding al in absolute getallen moeten vastleggen en niet kunnen verwijzen naar het executiedocument dat moet worden opgesteld bij het overlijden van eerste partner.

Klopt deze redenatie? En zo ja, zijn er omwegen mogelijk?

PS1. We beseffen dat de langstlevende partner zijn testament gewoon kan wijzigen na overlijden van de eerste partner en dat daarmee gezamenlijke afspraken kunnen komen te vervallen. Kwestie van vertrouwen.

PS2. Achterliggende doel is bij vroeg overlijden van een van beiden nog een nieuw leven te kunnen opbouwen met een nieuwe partner zonder nog verplichtingen te hebben aan de familie van eerstoverlijdende. De standaardoplossing van een langstlevende testament vinden wij onvoldoende omdat we het niet redelijk vinden dat een familie "eeuwig" recht houdt op een erfdeel maar tegelijkertijd willen voorkomen dat als we ongeveer tegelijkertijd gaan maar net niet één familie helemaal niets erft.

Wat zijn onze opties?

Met vriendelijke groet,
Linda Heilmann

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is inderdaad van harte aan te bevelen om in een testament man en paard te noemen en de verdeling niet over te laten aan de omstandigheden van het moment van overlijden. Wel kunt u natuurlijk de verschillende scenario's verschillend vastleggen. Kortgezegd: wie krijgt wat indien u als eerste overlijdt, indien u tegelijk overlijdt en indien u ná elkaar overlijdt. Houdt u er rekening mee dat alles was de langstlevende verkrijgt bij overlijden van één van u beiden, strikt genomen in de regie van de langstlevende ligt. Zoals uzelf aangeeft een kwestie van vertrouwen.

Overigens is het denkbaar, met inachtneming van het hierboven bepaalde, dat in het testament van de langstlevende wordt bepaald, dat aan de familie/erfgenamen van de eerst overledene wordt gelegateerd, alles, althans het restant daarvan, dat de langstlevende heeft geerfd van de eerstoverledene. Misschien een optie om te bespreken.
Dat lijkt op de manier om over het graf van je erfgenaam te regeren. Dat is de zogenoemde tweetrapsmaking. U zal hoe dan ook een keuze moeten maken en bij uzelf nagaan wat bij u de prioriteit heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >