Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Is samenwonende partner erfgenaam?

23 maart 2017

Vraag nummer: 50201

Geachte, Ter voorbereiding van het overlijden van mijn broer zou ik u graag het volgende vragen. Mijn broer woont op dit moment samen met zijn vriendin. Zij zijn ongehuwd, en ook niet van plan dit te doen, zelfs met het vooruitzicht op overlijden. mijn broer en zijn vriendin hebben spullen samen gekocht, wat gebeurt er bij overlijden zonder huwelijk met de spullen? Geld is er niet echt, dus daar ligt het knelpunt niet, maar ik moet er niet aan denken dat zij haar spulletjes kwijt zou raken die voor mij en mijn broer geen waarde hebben. Alvast bedankt voor uw moeite, Met vriendelijke groet, Michael Segers

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er geen samenlevingscontract met verblijvensbeding en/of testament is opgesteld en geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan zal een samenwonende partner niet erven. Het is dus voor hen van harte aan te bevelen om toch op korte termijn naar de notaris te gaan voor informatie en advies ook op fiscaal gebied.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder