Huiseigenaar


15 december 2014

Vraag nummer: 40983

Ik heb een Eigen huis en wil geregeld hebben dat wanneer er mij iets overkomt mijn kind en/of vriendin niet op straat komen te staan. We hebben geen geregistreerdpartnerschap oid want ik wil wel alles in Eigen bezit houden en niet bij scheiding de helft kwijt zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

In een testament een legaat van rechten van gebruik en bewoning of vruchtgebruik is wellicht een optie. Wel dient heel erg goed gekeken te worden naar de verschuldigdheid van erfbelasting, anders is het middel wellicht erger dan de kwaal. Uw notaris kan u daarbij adviseren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.