gelijke rechten samenwoner vs geregistr. partner/huwelijkse partner


13 februari 2007

Vraag nummer: 10872  (oude nummer: 8856)

L.S.,
in nieuw B.W. wordt gesproken over wie in principe erfgenaam is: hierin staat de partner van erflater en onder die partner wordt verstaan: de echtgenoot of geregistreerd partner. Wij hebben wel een officieel bij notaris vastgelegd SAMENLEVINGS-contract en hebben aldaar een testament opgemaakt, waarin wij beiden elkaars erfgenaam zijn. Daarnaast zijn 2 kinderen uit één eerder huwelijk hun legitieme portie toebedeeld.
Wat zijn onze rechten als 'samenwonenden" afgezet tegen de gehanteerde terminologie uit het B.W.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er is een verschil tussen de samenwonende partner en de geregisteerde partner. U kunt beiden dus absoluut niet op één lijn zetten. En dat hebt u ook niet gedaan omdat u een testament hebt gemaakt en elkaar daarin hebt benoemd tot erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >