fonds?


1 januari 2004

Vraag nummer: 8299  (oude nummer: 3665)

Is het mogelijk in een testament een deel van de erfenis vast te zetten in een soort fonds waaruit mijn boer/zussen zolang zij leven jaarlijks een bedrag krijgen uitgekeerd, maar dat het restant uiteindelijk naar mijn neven gaat? Ik wil daarmee voorkomen dat mijn geld via hun erfgenamen de familie uitgaat, maar mijn broer en zussen wil ik graag iets toebedelen.
Ik ben ongehuwd, geen kinderen, 1 broer met 3 kinderen en 2 zussen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich is het mogelijk om in een testament een stichting in het leven te roepen. Er zitten echter vele haken en ogen aan, omdat heel goed vastgelegd moet worden wie wanneer wat krijgt en wanneer één en ander eindigt. Ook de invulling van de bestuur van de stichting zal de nodige hoofdbrekens kosten. Tevens zal het fiscale aspect (erfenis voor de stichting en schenkingen aan de begunstigden) zeer goed tegen het licht gehouden moeten worden.

Een andere mogelijkheid is wellicht de zogenoemde 2-traps making. Daarin wordt bepaald dat broer en zussen de erfgenamen zijn, maar dat bij hun overlijden datgene wat nog over is van de nalatenschap van u niet gaat naar hun erfgenamen, maar naar degenen die u aanwijst in uw testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >