ex-echtgenote erfgenaam?


10 mei 2004

Vraag nummer: 8531  (oude nummer: 4290)

kan de ex-echtgenote na de scheiding toch erven (dus voor de kinderen die normaal gesproken erfgenaam zijn) Hoe moet dat geregeld worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van de wet is een ex geen erfgenaam. Via een testament is een ex natuurlijk wel tot erfgenaam te benoemen. Probleem is dat het langstlevende systeem niet zomaar meer werkt en dat de hoogte van het successierecht wellicht erg kan tegenvallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.