erfgenaam overleden


21 maart 2014

Vraag nummer: 37775

ongehuwde vriendin, zonder kinderen, heeft in haar testament naast andere vriendinnen, een vriendin genoemd als erfgenaam, die inmiddels is overleden. Moet daarom haar testament worden veranderd?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt van de tekst van het testament en de bedoeling af. Stel er zijn 3 vriendinnen benoemd ieder voor een gelijk deel (dus 1/3 deel) en 1 overlijdt eerder, dan zijn er nog 2 vriendinnen, ieder voor de helft. Is dat oke en staat dat zo in het testament, dan hoeft er wellicht niet gewijzigd te worden. Toch geldt in het algemeen dat regelmatige controle van het testament aan te bevelen is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.