Wie zijn de erfgenamen na hertrouwen vader en kan het kindsdeel opgeeist worden?


27 juli 2003

Vraag nummer: 7948  (oude nummer: 2855)

Geachte heer van de Griend

Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft na de scheiding geld gekregen en verder geen aanspraak meer op een evt. erfdeel.
Nu gaat mijn vader hertrouwen met een dame die drie kinderen heeft, ik vraag mij af of zij ook aanspraak maken op een erfdeel? Of moet dit in een testament vermeld worden
Kan ik mijn kindsdeel nu al opeisen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw vd Bosch,

Door het hertrouwen van uw vader wordt zijn nieuwe echtgenote op grond van de wet mede-erfgenaam. De andere wettelijke erfgenamen zijn de kinderen geboren uit het eerste huwelijk (en eventuele kinderen die nog geboren worden uit het tweede huwelijk).

Indien uw vader overlijdt zonder testament, treedt de wettelijke verdeling in werking. Zijn nieuwe echtgenote wordt enig eigenaar van alle goederen (en schulden) van uw vader. De kinderen van hem (u en uw eventuele broers en zussen) krijgen een beperkt opeisbare vordering op zijn tweede vrouw.

Maar het kan nog verder gaan. In een testament kan uw vader de kinderen van zijn tweede vrouw geheel gelijkstellen met zijn eigen kinderen, zonder dat zijn eigen kinderen er wat aan kunnen doen.

Een kindsdeel opeisen kan niet voor overlijden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE