voorkoming vroegtijdige successierechjten betaling


10 november 2006

Vraag nummer: 10613  (oude nummer: 8476)

Bijna al mijn geld zit in het huis. Als ik of mijn partner komt te overlijden zal ik zoveel successierechten moeten betalen dat ik het huis moet verkopen.Is hieraan te ontkomen bijvoorbeeld door tijdelijke onterving van de kinderen totdat wij beiden overleden zijn, dan komt immers het geld vrij door verkoping van het huis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Goed idee! Ga naar uw notaris een vraag om een testament waarin de langstlevende tot enig erfgenaam wordt benoemd met tweetrapsmaking.
Uiteraard moet de langstlevende dan wel in het gunstige successietarief vallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn