verwerping erfenis


17 februari 2014

Vraag nummer: 37376

Twee van onze kinderen verblijven in een AWBZ instelling.(autisme en lichamelijk gehandicapt).Zij willen graag afstand doen van hun erfdeel omdat ze geen romslomp met papieren, belasting etc willen hebben.Dat bezorgt hen veel stress.Ze kunnen leven van hun Wajong en minium loon.Is dit mogelijk en welke maatregelen moeten we dan nemen? Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Afstand van een erfdeel voordat de nalatenschap is opengevallen is niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een testament opstellen dat rekening met één en ander houdt. Ik raad u aan langs uw/een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn