Verandering testament nadat diagnose alzheimer is geconstateerd


18 februari 2014

Vraag nummer: 37419

Mijn zus heeft twee jaar geleden het testament van mijn moeder , met moeder veranderd . Ik ben een aantal jaren geleden door mijn moeder als testamentair executeur benoemd, dit voordat zij Alzheimer had, haar dochters hadden op dat moment al ruim 20 jaar geen contact met haar. Nadat mijn moeder de diagnose Alzheimer kreeg, zijn ze terug gekomen, hebben na een aantal maanden moeder meegenomen naar een Notaris en haar testament laten veranderen. Als testamentair executeur heb ik daar niets over gehoord . Mag dit zomaar ? En wat kun je in dit geval doen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De notaris zal er op toezien dat degene die een testament maakt ook zijn/haar wil nog goed kan verklaren. Daarvan dient dus in beginsel ook te worden uitgegaan. Er zijn overigens ook in verband daarmee protocollen opgesteld. Het is vervolgens aan betreffende persoon zelf, in dit geval dus uw moeder, om te bepalen of een executeur van het bestaan van het (nieuwe) testament op de hoogte wordt gesteld.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE