vaststellen hoogte van onroerend goed in erfenis


28 september 2012

Vraag nummer: 32031

Ik heb drie kinderen, is het mogelijk om een van mijn kinderen een pand te laten erven voor de, destijds betaalde ( 10 jaar geleden) , aanschafprijs of wordt bij overlijden alle onroerend goed getaxeerd en word die waarde gerekend?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een testament kan een legaat worden opgenomen tegen inbreng in de nalatenschap van de waarde/een waarde. Bij verkrijging krachtens erfrecht is in beginsel erfbelasting verschuldigd. Wordt onroerend goed verkregen dan bepaalt de successiewet dat over de WOZ waarde erfbelasting is verschuldigd. Mogelijk is er vanwege de inbreng verplichting weer vermindering mogelijk.
Ik raad u aan langs uw notaris te gaan en één en ander samen te bespreken en dan vervolgens opdracht te geven een testament op te stellen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE