Valstrik wettelijk buitenlands kind


10 september 2005

Vraag nummer: 9460  (oude nummer: 6423)

Ik ben gescheiden en leef in NL alleen met 4 kinderen van 15-22 jaar.
Ik heb sedert 1.5 jr een relatie in Brazilie en op aandringen van de dame aldaar is er een kind gekomen. Nu is het kind er en in Brazilie mede op mijn naam geregistreerd. Opeens wordt de relatie vanui Braziie ongezellig gemaakt en er volgen allerlei financiele eisen. Kan ik dat kind evt onterven omdat hier sprake is van opzettelijk misbruik van de situatie?
Ik zal het kind waarschijnlijk nooit meer zien? De relatie aldaar zonder huwelijk is ontbonden/beeindigt na constaterign van deze grove manipulatie.
Ik zou niet graag willen dat dit kind straks een deel van mijn erfenis voor mijn 4 L kinderen kan ontvangen. Hoe kan ik onterven??

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht is een kind te onterven. U moet daarvoor een testament maken bij uw notaris. Een kind heeft recht op een legitieme portie, maar dat is strikt genomen latere zorg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.