uitstel van erfrecht door onterving


16 maart 2006

Vraag nummer: 10153  (oude nummer: 7690)

Geachte Heer, Mevrouw,

Naar ik begreep zal de langstlevende huwelijkspartner worden vrijgesteld van sucessierechten beneden ongeveer 500.000 euro -dit is ongeveer onze situatie:onroerend goed en enig spaargeld - .

Om te voorkomen dat kinderen bij overlijden van een van de partners de fiscus al behoren te bedienen, lijkt het daarom logisch de kinderen uit het huwelijk te onterven.
Na de dood van de laatste partner kunnen zij niettemin rechten doen gelden op hun legitieme portie (????), waarna alsnog de fiscus langs kan komen en tenminste kan innen uit geerfd geld.

Op deze manier kan dan worden voorkomen dat de langstlevende een behoorlijke hoeveelheid geld uit het spaartegoed dient voor te schieten: Uiteindelijk erven de kinderenop dat moment nog helemaal niets -er is nog een levende ouder- !!!

Is zo'n oplossing mogelijk -uiteraard notarieel geregeld-?

Hoe wordt overigens de waarde van onroerend goed vastgesteld bij overlijden van een der ouders:

a: Op basis van de WOZ waarde
b. 60 % daarvan omdat het huis nog niet in de vrije verkoop kan zijn -er is nog een levende partner-


Met dank voor Uw inzet.

Hoogachtend

J. van der Laan

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Geen enkel probleem: u kunt in een testament "gewoon" de langstlevende als enig erfgenaam benoemen en de eventuele vordering wegens legitieme aanspraak pas opeisbaar maken na overlijden van de langstlevende. Op naar de notaris!

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE