Toeziend voogd


5 juli 2004

Vraag nummer: 8614  (oude nummer: 4489)

Waar dient een toezicht voogd (bij overlijden van beide ouders en bij testament geregelde voogdij) op toe te zien, en welke machtsmiddelen heeft hij daarbij.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het spijt me maar het instituut van het tieziend voogdijschap bestaat niet meer. Het heeft dus ook geen zin in een testament een toeziend voogd te benoemen. Eerdere benoemingen komen daarmee ook te vervallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.