Successierecht


4 maart 2010

Vraag nummer: 13609  (oude nummer: 15330)

Ik ben getrouwd en heb een zoon. Ons vermogen bestaat uit een huis met een woz waarde van 450000 euro. en een lopende hypotheek van 35000 euro .Spaargeld is minimaal.
Hoeveel en wie moet successierechten betalen als een van de partners komt te overlijden?
eventueel advies. Dank u

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een berekening van erfbelasting valt buiten het bestek van deze rubriek. De kans is echter zeer groot dat er erfbelasting over het kindsdeel verschuldigd is en dat de langstlevende dat moet voorschieten. Aanpassing van de testamenten is dan nodig als u dat niet wil of kan bij overlijden van 1 van u beiden! Op naar uw notaris!!

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE