successierecht


16 september 2009

Vraag nummer: 12986  (oude nummer: 13838)

Vraag successierecht. Moet je als je partner komt te overlijden,dan al meteen successie rechten betalen voor je kinderen of kan dit ook vermeden worden.wij hoorden van tweetrapstestament wat houdt dit in.hartelijk dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Erfgenamen moeten in beginsel successiebelasting betalen. Dus ook kinderen als zij mee-erven, maar via het langstlevende testament een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende krijgen. De langstlevende schiet de successierechten als het ware voor.

Als je geen erfgenaam bent, dan hoef je ook geen successiebelasting te betalen. Dat is de eventuele route die gevolgd kan worden en uit kan komen bij de tweetraps making. Maar daar is lang niet alles mee gezegd, dus op naar uw notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn