Stiefkleinkinderen als erfgenaam?


11 september 2013

Vraag nummer: 35598

Zijn er constructies om stiefkleinkinderen te laten erven zonder hoge belastingtarieven? Zoals een (studie-)fonds oid?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Met constructies moet je altijd oppassen, omdat de fiscus die doorgaans ook kent en je doorgaans weer in andere 'problemen' terecht komt.
De meest eenvoudige is eigenlijk de kleinkinderen in een testament een legaat van een geldbedrag ter grootte van het bedrag van de vrijstelling geven. Deze legaten zouden dan weer ten laste kunnen komen van het erfdeel van de ouder van betreffende kleinkinderen. Overlegt u gewoon even met een/uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.