Schulden en vorderingen tengevolge van ik-opa-testament


11 november 2005

Vraag nummer: 9690  (oude nummer: 6854)

Casus: Zoon is aan zijn kinderen (de kleinkind-eren) een bedrag schuldig op grond van een last in het ik-opa-testament van zijn overleden vader (de opa).
Zoon is gehuwd in gemeenschap van goederen. Het verschul-digde bedrag is opeisbaar na overlijden van de langstlevende van zoon en zijn vrouw. Er is geen rente verschuldigd.
In het testament van opa was een algemene bepaling opgenomen dat op alles, wat iemand uit zijn nalatenschap ver-kreeg, de "harde" uit-sluitingsclausule van toepassing is.
Mijn vragen zijn nu de volgende:
a. Is de uitsluitingsclau-sule ook van toepassing op de vorderingen van de kleinkinderen op hun vader; m.a.w. hebben zij deze vordering verkregen uit de nalatenschap van opa?
b. Is deze schuld van de zoon aan zijn kinderen een privéschuld op grond van de uitsluitingsclausule of is het een gemeen-schappelijke schuld?
c. De zoon en eventueel ook zijn vrouw hebben m.i. eigenlijk het levenslang vruchtgebruik van deze vordering van de kleinkinderen. Als de zoon overlijdt, krijgt zijn vrouw alleen het volledige vruchtgebruik van deze vordering. Is de vrouw dan (in principe)successierecht verschuldigd over dat opvolgend vruchtgebruik?

Bij voorbaat dank,

H. van Faassen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het gaat veel te ver om het ik-opa testament hier te behandelen, toch enige opmerkingen.

De privéclusule is doorgaans zodanig gesteld dat er wordt bepaald dat "al wat.....enzovoort en de wet heeft het over de baten van de gemeenschap. Ik weet het niet zeker, maar vorderingen op grond van de ik-opa clausule, zullen denk ik door de clausule privé blijven.

Naar mijn weten gaat het om het testament van opa en niet van vader.

Op de laatste vraag kan ik niet direct anwoord geven.


Mij advies: ga naar de notaris of zijn opvolger die het testament heeft gemaakt en laat het u uitleggen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE