scheiding/kinderen/testament


7 september 2005

Vraag nummer: 9451  (oude nummer: 6402)

Ik ben officieel gescheiden, de kinderen zijn aan mij toegewezen.
Mijn ex echtgenoot heeft de kinderen 1 weekend in de 2 weken.
We hebben geen testament.
We hebben allebei een eigen huis.
De kinderen zijn allebei minderjarig, 5 en 9 jaar.

Hoe is het voogdijschap geregeld als ik kom te overlijden?
Hoe is de nalatenschap geregeld geregeld als ik kom te overlijden?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u wel tien dingen vertellen waar u aan moet denken: voogdij, bewind, uitsluiting ouderlijk vruchtgenot, 2-trapsmaking om te voorkomen dat uw vermogen via het overlijden van uw kinderen bij uw ex terecht komen, anti-schoonzoon/dochter clausule, wie is erfgenaam als u tezamen met uw kinderen overlijdt enzovoort.

Kortom: maak een afspraak met uw notaris om één en ander (zeker bovengenoemde punten) heel goed te bespreken!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.