rechten kind eerder huwelijk


21 mei 2011

Vraag nummer: 24814  (oude nummer: 16737)

Ik heb een dochter uit een eerder huwelijk. Ze heeft de naam van mijn huidige man gekregen. Met hem heb ik samen een zoon.
Hoe kunnen we regelen dat dochter dezelfde erfrechten krijgt als onze zoon.
Ze is 23 jaar, kan ze nog als kind aangenomen worden door mijn man? En heeft ze dan dezelfde rechten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een testament kan uw huidige man haar als mede erfgenaam benoemen alsof zij een kind van hemzelf is. Het beste is dus een afspraak te maken met uw notaris, dit te overleggen en een testament te laten opstellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn