Ouderlijk huis kopen bij overlijden ouders


15 juni 2009

Vraag nummer: 12731  (oude nummer: 13232)

Situatie: 2 kinderen, 1 nog thuiswonend. Mijn ouders willen na hun overlijden mijn broer in de gelegenheid stellen om het huis te kopen tegen de WOZ waarde, mits hij dan nog in het huis woont. De werkelijk waarde ligt hoger. Hoe stellen we deze vast en welk bedrag dient mijn broer vervolgens aan mij te verrekenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien ik betreffende notaris zou zijn en overlegd heb met uw ouders, dan zou een testament met legaat tegen inbreng van de WOZ waarde in de nalatenschap een optie kunnen zijn.

Ik zou uw ouders adviseren eens langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn