onterven


4 januari 2004

Vraag nummer: 8311  (oude nummer: 3682)

wij hebben 8 kinderen, waarvan er 2 zijn die wij zoveel mogelijk willen onterven. Normaal blijven zij bij onterving recht hebben op de legitieme portie.
Is het mogelijk om de andere 6 kinderen op papier (dus opeisbaar als de laatste van ons tweetjes is overleden) elk jaar elk kind het van schenkingsrecht vrijgestelde bedrag (naar ik meen nu ongeveer 4000 euro) te schenken, zodat de uiteindelijke ervenis maar zeer gering of misschien zelfs een negatief vermogen is geworden? Moeten de 6 ervende kinderen alsnog successierecht betalen over de (onder vrijstelling vallende) schenkingen? Ook als het bijv. al tien jaar of langer gaande is?
Met vriendelijke groeten,
(dhr) J. van Schaik

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt de twee betreffende kinderen overigens 'gewoon' onterven. In een testamenrt kunt u bepalen dat zij bij aanspraak op hun legitieme rechten, deze pas daadwerkelijk zullen krijgen bij overlijden van de langstlevende.

Schenkingen aan kinderen is natuurlijk een optie. Weg is weg. Houdt u er echter rekening mee dat schenkingen mogelijk ingekort kunnen worden door kinderen die een beroep doen op hun legitieme aanspraak. Het is dus maar zeer de vraag of u via de schenkingen het gewenste resultaat bereikt. Weg is weg heeft natuurlijk voor u ook een nadeel omdat u er dan niet meer over kunt beschikken, tenzij u gebruik maakt van de schenkingen op papier (bij voorkeur notarieel vast te leggen).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE