onterven van gehandicapt kind


3 januari 2006

Vraag nummer: 9868  (oude nummer: 7207)

Mijn zwager en schoonzus hebben een ernstig geestelijk gehandicapt kind. Mijn zwager is zeer ernstig ziek en zal spoedig overlijden. Er is vermogen. Kan het kind worden onterfd zodat er geen successierecht over het kindsdeel behoeft te worden afgedragen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja dat kan en verder kan de opeising van een eventueel legitieme aanspraak (via de kanronrechter) uitgestreld worden tot het overlijden van de langstlevende en betreffend erfdeel onder bewind gesteld worden. Maar het begint inderdaad met de onterving. Snel naar de notaris of de notaris vragen om langs te komen!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.