onterven of verwerpen


22 november 2004

Vraag nummer: 8774  (oude nummer: 5001)

geachte
Als er moverende redenen zijn voor mij om een toekomstige erfenis van mijn ouders te weigeren, ook tegen hun wil, wat zijn daarvoor de geeigende wegen, en/of is het mogelijk op voorhand te regelen dat mijn eventuele erfdeel wordt over gedaan aan de minderjarige (vaderloze) kinderen van mij zuster ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uw mogelijkheden zijn op dit moment zeer beperkt. Pas bij overlijden zal blijken of u wel of niet erfgenaam bent. Dan ook pas speelt eventuele verwerping.

U kunt natuurlijk wel aan uw ouders vragen een testament te maken, waarin u (en uw kinderen?) worden uitgesloten als erfgenaam (onterven).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.