namen in testament


8 oktober 2003

Vraag nummer: 8070  (oude nummer: 3168)

Is het noodzakelijk om namen van kinderen te noemen in een testament of kan men volstaan met de betiteling "mijn kinderen"?

Antwoord:

geachte heer/mevrouw,

Nee dat ik niet nodig. U kunt volstaan met de term kinderen of afstammelingen, tenzij u niet alle kinderen gelijk wenst te behandelen. De notaris zal overigens zorgdragen voor de juiste wijze van omschrijving.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn