minderjarig en schulden


2 december 2004

Vraag nummer: 8823  (oude nummer: 5089)

Ik bezit een bedrijf en heb 2 minderjarige kinderen. Ben gescheiden. Als ik overlijd zal de zaak niet door kunnen draaien. In de zaak zit een grote voorraad, stoppen kan dus een dure zaak worden, misschien willen schuldeisers dan snel hun geld zien. De vraag is; kunnen mijn kinderen op die manier een schuld erven of erven minderjarigen nooit een schuld?

Antwoord:

Geachte heer,

Namens minderjarige kinderen moet door hun wettelijk vertegenwoordiger (moeder ?!) beneficiair worden aanvaard. Maar er zitten in uw geval nog veel meer haken en ogen aan het erfgenaamschap. Zo kan het zinvol zijn een bewindvoeder over hun erfenis te benoemen, die de zaak juist kan (laten) voortzetten. Ook de zogenoemde tweetrapsmaking kan wel eens zeer gewenst zijn. Het ouderlijk vruchtgenot van moeder kan worden uitgesloten enzovoort.

Dus: snel naar een notaris en een goed testament (laten) opstellen!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.