legitieme portie kind uit eerder huwelijk


7 juli 2005

Vraag nummer: 9360  (oude nummer: 6175)

Mijn vraag is als volgt. Ik woon samen met mijn vriend, wij hebben samen twee kinderen en uit een vroeger huwelijk heeft mijn vriend ook 1 kind. Mijn vriend heeft een testament opgemaakt waarin staat dat hij legateert aan ieder van zijn kinderen een bedrag dat overeenkomst met de waarde van hun legitieme portie. Hoe groot is nu het deel waarop het kind uit zijn huwelijk aanspraak kan maken? Overigens ben ik (zijn partner) benoemd tot enige erfgename. Daarnaast is door mijn vriend een bewindvoerder (zijn broer) aangesteld en is in het testament daarover opgenomen dat "het bewind vangt aan op het moment dat de legaten opeisbaar zijn en eindigt zodra de rechthebbende de leeftijd van 27 jaren heeft bereikt of eerder overlijdt".
Ik verneem graag van u.

Karin

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet heeft uw partner 3 erfgenamen, de 3 kinderen. De legitieme aanspraak is de helft van het gewone erfdeel, dus 1/6e gedeelte. Ik hoop trouwens dat in het testament ook is bepaald dat de legaten van de geldvorderingen slechts beperkt opeisbaar zijn en dat u ook een notarieel samenlevingscontract heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn