legitieme aanspraak/ kindsdeel omzeilen?


4 december 2004

Vraag nummer: 8835  (oude nummer: 5107)

Vraag: legitieme aanspraak/ kindsdeel omzeilen?
Wij (man en vrouw, gehuwd in gemeenschap van goederen) hebben
een Ā‘langstlevendeĀ’ testament.
Wij willen de legitieme aanspraak/ kindsdeel van onze 3 kinderen omzeilen.
Vanaf 1 januari 2003 is de legitieme aanspraak steeds 1/2 van het erfdeel.
Wij (man en vrouw) willen de legitieme aanspraak omzeilen door een Stichting (op beider naam) op te richten om daar ons vermogen te parkeren. Bij overlijden willen wij als begunstigde een bepaald zendingsgenootschap benoemen.
Kan dit?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan natuurlijk, maar ik zie niet in wat dat oplost. U maakt het door middel van de stichting alleen maar erg moeilijk. U kunt het Zendingsgenootschap ook gewoon als erfgenaam benoemen.

De kinderen zijn dan onterft, maar hebben nog steeds recht op hun legitieme aanspraak. Dat valt eigenlijk nauwelijks te omzeilen. De enige echte mogelijkheid is uitstel van de uitkering van de legitieme aanspraak tot het moment dat u beiden overleden bent. Snel naar de notaris!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn