koopwoning-gevolgen voor minderjarig enig kind


9 maart 2009

Vraag nummer: 12445  (oude nummer: 12462)

Onze dochter is nu 5 maanden oud. Wij hebben een koopwoning, en een samenlevingscontract en pensioen waarbij we elkaar als erfgenaam hebben benoemd. De voogdij is ook gezamenlijk. Wat als wij beiden overlijden, met successierecht e.d?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u elkaar tot erfgenaam hebt benoemd, dan erft uw dochter dus niet mee als één van u overlijdt. Dan kan fiscaal gunstig zijn bij overlijden van één van u, maar nadelig bij overlijden van de langstlevende. Verder zou er een voogdijregeling moeten worden opgenomen in uw testament voor het geval u er allebei niet meer bent en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Kortom: op naar de notaris voor informatie, advies en mogelijk een nieuw testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn