kind onterven en legitieme portie


28 januari 2004

Vraag nummer: 8444  (oude nummer: 3892)

Wij willen een kind onterven.
Dat kan heb ik uit de vragen begrepen, maar het onterfde kind kan altijd een beroep doen op de legitieme portie, zijnde de helft van wat het "normaal" geerft zou hebben.

Is er een mogelijkheid om die legitieme portie te verkleinen, het liefst ten gunste van de andere kinderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is onmogelijk. Onterven kan. Beroep op het legitieme portie ook. Hooguit kunt je iets vastleggen over de rente op- en de opeisbaarheid van de legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.