ervenis en legitieme portie


19 maart 2007

Vraag nummer: 10968  (oude nummer: 9050)

mijn oom wil het navolgende vastleggen.
50% ervenis voor mij.
12,5 % naar zijn ene zoon
12,5 % naar zijn andere zoon. 25% naar mijn 2 neven. Wordt notarieel vastgelegd. Kunnen zijn kinderen mocht er iets gebeuren hier verandering in aanbrengen om een groter deel op te eisen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Kinderen hebben over het algemeen recht op minimaal de helft van hun gewone erfdeel (kindsdeel). Zijn er 2 kinderen, dan hebben ze dus minimaal recht op 1/4. Ze hoeven er echter geen beroep op te doen, maar het kan wel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn