erven stiefkinderen ?


8 februari 2004

Vraag nummer: 8498  (oude nummer: 3982)

man zonder- huwt vrouw mèt kinderen uit een eerder huwelijk ; na zijn overlijden heeft de vrouw de beschikking over de hele nalatenschap;hoe wordt (zonder Testament) na haar overlijden de nalatenschap over beide families verdeeld?

Antwoord:

Geachte heer,

De kinderen van de vrouw erven niet van de man, tenzij de man een testament heeft gemaakt. De familie van de man erft niet van de vrouw, tenzij de vrouw een testament heeft gemaakt. Komt de vrouw dus na de man te overlijden, gaat alles naar haar kinderen en niets naar de familie van de man.

Een testament voor de man en voor de vrouw is dus van harte aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn