Erven na hertrouwen


14 oktober 2012

Vraag nummer: 32192

Geachte.
Mijn vraag is als volgt: de moeder van mijn echtgenote heeft een eigen huis waar nog een kleine hypotheek op rust. Zij is 6 jaar geleden hertrouwd onder gemeenschap van goederen. Ook heeft zij een testament laten opmaken waarin zij haar 2 kinderen als enige erfgenamen van het woonhuis vermeldt.
Mijn vragen:
Als zij komt te overlijden heeft haar echtgenoot obv. de gemeenschap van goederen en het versterferfrecht ook recht op zijn aandeel van het huis of gaat het testament dan voor?
Wie neemt de hypotheek voor zijn rekening?
Welke kosten komen er voor de echtgenoot indien hij in de woning blijft wonen?
Is er een mogelijkheid om de echtgenoot te onterven en hem een passend verzorgingsnivo aan te bieden, bijv. dat hij gedurende .. Jaren in de woning kan blijven wonen?
En wat te doen als hij een nieuwe relatie krijgt die bij hem in het huis komt wonen?

Bij voorbaat dank voor uw informatie. Vriendelijk verzoek ik u om mij per mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Muijden

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst zou mijn vraag zijn of het eerste huwelijk is geeindigd door scheiding of door overlijden. In dat laatste geval zouden er mogelijk nog kindsdelen/rechten van kinderen een rol spelen.

Verder is de inhoud van het testament van mevrouw in eerste instantie doorslaggevend. Volgens de wet echter is er de mogelijkheid van verzorgings-vruchtgebruik indien de langstlevende krachtens het testament geen recht heeft op de wonong/een woonrecht. In die zin is het inderdaad mogelijk een idee het testament aan te passen en betreffend woonrecht nader vorm te geven zodat het voor iedereen duidelijk is.

Misschien goed dat mevrouw nog eens langs haar notaris gaat.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE