erft biologische zoon als hij door een ander is geadopteerd?


30 oktober 2003

Vraag nummer: 8120  (oude nummer: 3291)

Ik heb een zoon uit mijn eerste huwlijk, die door de 2e man van mijn ex vrouw is geadopteerd.
Ik betwijfel of het mijn zoon is, hij weigert een dna test te doen , maar alle aanwijzingen duidden erop dat ik niet de vader ben.
Wij hebben geen contact meer, nu is mijn vraag:Heeft hij nog rechten mocht ik overlijden , en kan ik een dna test afdwingen om zo te weten te komen of hij recht heeft op zijn erfdeel of niet.

Antwoord:

Geachte heer,

Door de adpotie zijn er familierechtelijke betrekkingen ontstaan tussen het kind en de adoptievader. Eventuele bestaande familierechtelijke betrekkingen ten opzichte van een andere vader zijn daardoor vervallen.

Zo als ik dat nu zie lijkt mij dat betreffend kind dus niet van u erft. Wilt u zekerheid, dan zou u een testament kunnen maken waarin hij wordt onterfd (voor het geval er sprake zou zijn dat hij wel zou erven).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn