erfrecht


18 december 2007

Vraag nummer: 11417  (oude nummer: 9975)

gehuwd zonder contract, 1 kind, 2 eigendommen, kan nadat testament wordt opgemaakt langslevende al, toch deel door kind opgeeist worden bij overlijden van 1 ouder ?
Dan voor uw antwoord
Lu

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als u dat wil kan het, als u dat niet wil kan het niet. Kortom, ga langs een notaris laat u uitleggen wat de wet al bepaalt en wat u eventueel in een testament kan bepalen als u van de wet wil afwijken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn