erfrecht - onterven


3 december 2005

Vraag nummer: 9768  (oude nummer: 6986)

Mijn moeder zal kortelings overlijden.
Mijn ouders hebben altijd gesproken over erven tussen de langslevende (hetgeen logisch is) maar nu wil mijn moeder via testament haar erfdeel tussen mijn broer en ik verdelen met bepaalde voorwaarden, namelijk: mijn erfdeel gaat naar mijn 3 kinderen (haar kleinkinderen dus) en mijn broer krijgt zijn erfdeel alleen als hij daar een huis mee koopt - kan dat zomaar vastgelegd worden en ondanks dat ik het mijn eigen kinderen natuurlijk gun - kan ons gezin het vandaag ook nog gebruiken - we gaan zelf nog eens bouwen...
Als het zo testamentair is vastgelegd blijft het langslevende verhaal dan nog bestaan of komt dat te vervallen en is alles direct opeisbaar dan - moet mijn vader ergens zijn akkoord over geven of kan mijn moder zomaar éénzijdig dingen vastleggen ?
Is het inderdaad mogelijk om bv één kind wél te laten erven en een ander niet zonder daar enige uitleg aan te geven en kan dat aangevochten worden ?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar huidig erfrecht in Nederland kan bijna alles bepaald worden in een testament en kunnen kinderen verschillende behandeld worden al dan niet in combinatie met een langstlevende systeem. Ook voorwaarden stellen is mogelijk, het is alleen de vraag of het verstandig is. Je kunt daarmee een wig drijven tussen de kinderen, maar het oordeel daarover is niet aan mij

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE